KURUMSAL

İŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI ve ÇEVRE

Çalışanların sağlığı ve çevrenin korunması Meltem Kimya’nın temel birincil değerlerindendir. Yaptığımız tüm faaliyetlere değer katabilmek için, çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve çevre performansımızda sürekli gelişmeyi hedeflemekteyiz.

Her türlü yaralanma, mesleki hastalık, kaza ve çevre kirliliklerinden korunmayı yalnızca teoride değil, gerçekte de ulaşılması gereken bir hedef olduğuna inanmaktayız.

Bu doğrultuda, tüm kazaların öngörülebilir ve önlenebilir olduğuna inandığımız dan hedefimiz SIFIR kazadır.

Bu amaçla, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistemi olan OHSAS 18001-2004, 2008 yılı içinde sıfır hata ile alınmıştır.

Şirketimiz bünyesinde barındırdığı İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri hekimi ile, İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yüksek bilinç de olup çalışanlarını bu bilinç doğrultusunda eğitmeyi hedeflemektedir.

İLKELERİMİZ

  • Tüm kazalar öngörülebilir ve önlenebilir,
  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğine odaklanmak,
  • Üretim süreçlerindeki riskleri kontrol altına alarak en aza indirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirecek hedefler oluşturmayı ve gerçekleştirmeyi amaçlamak,