ÜRÜNLER

PLASTIFIYANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ;

D.O.T.P ( DİOKTİL TEREFTALAT ) PLASTİKLEŞTİRİCİSİ

D.O.T.P bir tereftalat plastikleştiricisi olup bilinenD.O.P, D.I.O.P, D.I.N.P, D.I.D.P gibi ortoftalat esterlerinden açık formüllerinden görüldüğü gibi yapı olarak çok farklı bir özelliğe sahiptir.

D.O.T.P'ın bu dallanmış yapısı D.O.T.P'ye diğer plastifiyanlarda rastlanmayan pek çok mükemmel özellik sağlar.

PLASTİKLEŞTİRİCİLERİN UÇUCULUKLARI
Plastikleştiricilerde aranan en önemli özelliklerden biride plastifiyanların uçuculuklarıdır. Uçuculuğu fazla olan bir plastifiyan gerek üretim aşamasında gerekse mamul üründe zamanla istenmeyen problemler yaratır.

Uçucu bir plastifiyan daha üretim ( jelleşme ) sırasında plastiğin bünyesinden ayrılır ve bu nedenle üründe istenilen shore sertliğini (tuşeyi) yakalamak için uçuculuğu oranında daha fazla kullanılmak zorunda kalınır.

Uçuculuğu yüksek olan bir plastifiyanın mamul üründeki migrasyonuda (göç) çok yüksektir.
Mamul ürünün bünyesinde bulunan plastifiyan zamanla bünyeyi terk etmektedir buda ürünün zamanla plastik özelliğini kaybetmesi ve fiziksel özelliklerini yitirmesi anlamına gelmektedir.

Plastifiyanların uçuculukları 24 saat süreyle 177 ºC 'da alüminyum kefeli bir terazide yapılmıştır. DOTP yaygın olarak kullanılan 4 değişik plastifiyan içerisinde en az uçucu olanıdır. Buda jelleşme fırınlarında en az kayıp demektir

FUSİON SIRASINDA PLASTİKLEŞTİRİCİLERİN UÇUCULUKLARI
Plastisollerin ( P.V.C ve plastikleştirici karışımı ) fusion işlemi sırasındaki uçuculukları çeşitli fusion sıcaklıklarında ki % ağırlık kaybı ile belirlenir.

Yandaki tablo incelendiğinde DOTP 'nin en az uçuculuğa sahip olduğu görülmektedir.

D.O.P'un uçuculuğu ise diğerlerinin yaklaşık iki katı daha fazla olarak görülmektedir.

VİSKOZİTE
P.V.C esaslı plastiklerin üretiminde plastisollerin viskoziteleri çok önemlidir. İstenilen standardı yakalayabilmek için plastisol'ün mutlaka belirlenen viskozitede üretime verilmesi gerekir.

Şu da bir gerçektir D.O.P gibi sıradan bir plastikleştirici ile hazırlanan plastisol'un viskozitesi hazırlandığı andan itibaren süratle değişmeye başlar.

Bu nedenle sürekli olarak yapılan viskozite tayinleri ve ayarlamaları zaman kaybına, yapılmaması durumunda da ise büyük üretim firelerine neden olur.

Yanda D.O.P, D.O.T.P, D.I.N.P, D.I.D.P gibi plastifiyanlar ile hazırlanmış plastisollerin zamanla değişen viskozite eğrileri verilmiştir.

Ölçümler üç hafta süreyle 23 c altında yapılmıştır. Sonuç olarak en stabil viskozite D.O.T.P ile hazırlanan plastisolde gözlenmiştir Plastisollerin formülleri yanda belirtilmiştir.

 

DİOKTİL TEREFTALAT

ORTOFTALAT ESTERLERİ (R= ALKOL)

Aşağıda D.O.P, D.I.O.P, D.I.N.P, D.I.D.P gibi bazı plastifiyanların kıyaslamalı uçuculukları verilmektedir.

PLASTISOL FORMÜLLERİ (KISIM OLARAK)
 
1
2
3
4
P.V.C
100
100
100
100
D.O.P
60
-
-
-
D.O.T.P
-
65
-
-
D.I.N.P
-
-
68
-
D.I.D.P
-
-
-
66
ISI STAP
3
3
3
3